Thứ sáu, 23/02/2024 01:51 (GMT+7)
Nhà mới với vật liệu cũ
Theo đuổi xu hướng hoài cổ, nhiều người trưng dụng vật liệu cũ để xây dựng, làm lại căn nhà mới. Nếu biết cách sử dụng, thì cũ mà vẫn đẹp, không hề lạc hậu, cũ mà vẫn bền và cũ mà... mới.
Khai mạc Triển lãm Kiến trúc và Hội thảo quốc tế ARCHIEXPO 2023
Vấn đề bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống cùng với xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc cần được nghiên cứu kỹ và cụ thể hóa hơn, với việc tiếp thu chọn lọc, ứng dụng khoa học công nghệ