Thứ ba, 28/06/2022 13:53 (GMT+7)
Cá tính của không gian nhà ở
Người Việt, với cái tôi lớn luôn chủ động tạo dấu ấn cá nhân trong ngôi nhà của mình. Dấu ấn này vừa hình thành và được đánh dấu trước hết bởi những giá trị tinh thần do chính người sử dụng mang lại.