Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 15/05/2021
Xót xa nhìn gỗ nổi trôi, kín mặt nước thủy điện rồi người ơi
1 2 ... 3