Chủ nhật, 01/10/2023 22:17 (GMT+7)
Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện
Theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 về trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện: Hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật.