Thứ tư, 08/02/2023 05:21 (GMT+7)
UEH Zero Waste Campus: Phân loại rác tại nguồn
Ngày nay, phân loại rác tại nguồn là một việc vô cùng quan trọng và cấp bách cần được thực hiện tại các hộ gia đình, doanh nghiệp, trường học… nhằm giảm thiểu lượng rác ra ngoài đô thị, xử lý rác có quy trình, trách nhiệm hơn tránh gây ô nhiễm môi trường.