Thứ tư, 21/02/2024 06:44 (GMT+7)
Thúc đẩy cải tạo xanh toàn cầu và toàn diện
Khoảng 75% các tòa nhà đang vận hành trên toàn cầu dự kiến ​​tiếp tục sử dụng cho đến năm 2050. Tất cả các tòa nhà này đều cần được cải tạo bởi quy định toàn cầu đang dần thay đổi nhằm đạt được mục tiêu “Phát thải ròng bằng 0 - Net Zero” vào năm 2050.
Mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050
Chiến lược phấn đấu đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, tích cực đóng góp có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất; nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.