Thứ tư, 19/01/2022 02:36 (GMT+7)
Tỉnh Vĩnh Long có Chủ tịch tỉnh mới
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 222/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lữ Quang Ngời.