Thứ hai, 05/06/2023 20:44 (GMT+7)
Giấy phép xả thải trong Luật Nước sạch
Công cụ cốt lõi ngăn ngừa ô nhiễm từ các nguồn điểm ở Mỹ là hệ thống giấy phép xả thải. Luật Nước sạch yêu cầu tất cả các cơ sở xả thải thông qua nguồn điểm vào các vùng nước mặt phải có giấy phép xả thải.