Thứ năm, 23/03/2023 17:41 (GMT+7)
Đường đi của chất thải công nghiệp
Đồng Nai là tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước. Sự phát triển công nghiệp đã kéo theo kinh tế, hạ tầng và tạo việc làm cho hàng triệu lao động song cũng đặt ra không ít thách thức trong xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.