Thứ năm, 30/05/2024 10:45 (GMT+7)
Hiện trạng về chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác thu giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn một số khó khăn, tồn tại. Nhất là theo quy định mới, việc tính chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có nhiều điểm khác trước đây.
Xử lý hành vi việc khoan giếng trái phép
Để bảo vệ nguồn nước ngầm và hạn chế trình trạng khai thác mạch nước ngầm vô tội vạ, Luật Tài nguyên nước năm 2012 nghiêm cấm hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trái phép.