Thứ hai, 27/06/2022 02:46 (GMT+7)

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ

Tùng Anh -  Thứ bảy, 26/09/2020 09:19 (GMT+7)

Điểm a Khoản 1 Điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định, hành vi không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại (BCQLCTNH)

Điểm a Khoản 1 Điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định, hành vi không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại (BCQLCTNH) định kỳ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Để lập và nộp BCQLCTNH đúng quy định của pháp luật, Quý Doanh nghiệp cần đọc những thông tin dưới đây.

Mục 1: Phần khai chung

Mục 1.1: Tên chủ nguồn thải

Tên chủ nguồn thải

Địa chỉ văn phòng

Điện thoại


Mã số QLCTNH: Mã số được cấp trong sổ chủ nếu Doanh nghiệp đã có sổ chủ nguồn thải.


Mục 1.2: Cơ sở phát sinh CTNH: Nếu chủ nguồn thải có nhiều cơ sở, chi nhánh phát sinh thì sẽ được trình bày lần lượt tại mục 1.2.

Mục 2: Tình hình chung về phát sinh, quản lý CTNH và chất thải thông thường tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua.

Tại đây doanh nghiệp sẽ báo cáo hiện trạng chung phát sinh CTNH như khối lượng, thành phần, các phương án xử lý, phương án đang lưu trữ hiện tại.

Mục 3: Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ nguồn thải có thời gian hoạt động dưới 1 năm)

In, hoàn tất, nộp cơ quan chức năng

Báo cáo sau khi điền đầy đủ thông tin sẽ được in ra và đóng cuốn bao gồm các hồ sơ sau:
Bản BCQLCTNH;
Tất cả chứng từ CTNH liên 5 thu gom trong năm gồm: bản chính và 1 bản sao đóng mộc treo;
Bản sao hợp đồng thu gom CTNH, hợp đồng thu gom rác sinh hoạt và các hợp đồng xử lý rác y tế, công nghiệp nếu có.
Báo cáo sẽ được in thành 2 cuốn, người có thẩm quyền tại doanh nghiệp sẽ ký và đóng dấu, nộp lên Sở Tài Nguyên và Môi trường trước ngày 31/01 của năm tiếp theo. Sau đó, 1 cuốn sẽ được trả lại cho chủ nguồn thải khi đã có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bạn đang đọc bài viết Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới