Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 15/08/2020

TP.HCM: Tăng cường bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị

Ngọc Bùi, 16:51 21/11/2019

Sở Văn hóa và Thể thao được giao tăng cường kiểm tra, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm di tích.

Theo thông tin từ văn phòng UBND TP.HCM, UBND TP vừa yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo về công tác bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TP. Đồng thời, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND TP về chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ, viên chức bảo tàng, thư viện trong thời gian qua.

Trong tháng 1/2020, trình UBND TP Quy chế bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn TP cũng như danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn TP giai đoạn 2021 – 2025.

TP.HCM sẽ tăng cường bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị. Ảnh minh họa

Cơ quan này cũng được giao tăng cường kiểm tra, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm di tích; đấy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; tập trung tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ di tích.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ tổ chức tổng kết việc thực hiện Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND TP về Chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TP trong tháng 11/2019.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Tăng cường bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị tại chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc