Hà Nội, Thứ Hai Ngày 22/07/2019

Ý Đảng lòng dân là sức mạnh vĩ đại của cách mạng Việt Nam

Mtđt, 11:27 10/02/2019

Một điểm nhất quán, trong đường lối cứu nước, giữ nước từ hàng nghìn năm lịch sử là cha ông ta nhận rõ sức mạnh dời non lấp biển của nhân dân.

Lý Thái Tổ viết trong chiếu dời đô: “Trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân”. Trần Hưng Đạo vạch đường đi cho đương thời và cho hậu thế: “Khoan thư sức dân là kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”. Và Nguyễn Trãi “Chúng chí thành thành” (ý chí của dân là thành trì giữ nước kiên cố nhất). Nhìn lại lịch sử, còn nhớ triều đại nhà Hồ, với tham vọng lớn và tư tưởng cải cách mới mẻ, Hồ Quý Ly đã xây dựng một quốc gia hùng mạnh về quốc phòng rất tiếc triều đại ấy đã sụp đổ khi ngoại xâm xâm lược mà nguyên nhân chính là lòng dân không theo.

Bài học lịch sử cứu nước và giữ nước nghìn đời còn mới. Từ thời Trần các võ tướng đã truyền rằng, cái đáng lo là trị quốc (giữ nước) chứ không phải trị quốc (cai trị đất nước). Trị quốc mới bảo đảm được sự lâu bền, mới là sáng nghiệp tổ tông. không rơi vào họa mất nước.[1]

Có thể hiểu cả hai nghĩa, sức mạnh của nhân dân cũng chính là sức mạnh đất nước. Dân giàu nước mạnh, dân mạnh thì nước giầu. Một cách hiểu khác, đó là sức dân trào thác lũ, nhấn chìm, cuốn phăng mọi vật cản – điều này Nguyễn Trãi đã viết trong bài thơ quan hải từ thế kỷ 15 “ Lật thuyền mới biết dân như nước”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Năm 2018, Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt nhiều vấn đề mang tầm chiến lược và cả những nội dung rất cụ thể liên quan trực tiếp hằng ngày, hằng giờ, đến đông bảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và người lao động. Vừa triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ trọng tâm do đại hội XII đề ra, Trung ương tập trung chỉ đạo xây dựng, kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, ý đảng hợp với lòng dân, góp phần tạo lực mới, thế mới cho đất nước vững bền đi lên.

Riêng về xây dựng Đảng, có thể nói năm 2018 là một năm đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với cách làm bài bản, khoa học, đúng tầm và hiệu quả. Một trong những kết quả nổi bật, được toàn xã hội ghi nhận là việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng, nhất là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cưc, Hoạt động của ban Chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng có nhiều đổi mới quyết liệt, tập trung chỉ đạo những việc khó, còn vướng mắc, như các khâu thanh tra và điều tra, giám định, thu hồi tài sản, chú trọng hiệu qủa giám sát thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra, giám định, thu hồi tài sản, chú trọng hiệu quả giám sát, phản biện của các tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét các vụ án tham nhũng, kinh tế. Các cấp ủy,cơ quan chức năng vào cuộc đồng bộ hơn, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đối tượng, lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp giễ nẩy sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm.

Kiên quyết, kiên trì, làm bước nào chắc chăn bước đó, rõ đến đâu xử lý đến đó, kỷ luật đảng trước, kỷ luật hành chính, xử lý hình sự sau, bất kể người vi phạm là ai, công tác cơ quan, đơn vị nào, Trung ương hay địa phương, lực lượng vũ trang hay doanh nghiệp. Trong xử lý cán bộ, luôn có lý, có tình, công, tội rõ ràng, nghiêm minh, đúng pháp luật, nghiêm khắc nhưng rất nhân văn, mở đường cho người vi phạm sửa chữa sai lầm và cảnh tỉnh, ngăn ngừa vi phạm. Những yếu kém, hạn chế trước đây dần được khắc phục. Tiến độ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử đẩy mạnh hơn, nhanh hơn, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng tăng rõ nét.

Hai cựu tướng công an Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành cùng Vũ "nhôm" đã bị Toà án Nhân dân TP.Hà Nội đưa ra xét xử vào 28/1/2019 vừa qua. Ảnh TL.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, hơn 60 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật là con số chưa từng có. Tiếp tục tinh thần không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, năm 2018, đã xử lý nhiều cán bộ cấp cao, kể cả cán bộ nghỉ hưu cán bộ trong các cơ quan bảo vệ , thực thi pháp luật, sỹ quan cao cấp tướng thuộc lực lượng vũ trang, có những trường hợp bị tước các danh hiệu,xử lý hình sự.[2]

Tiếp nối kinh nghiệm và những bài học quý báu từ các khóa trước, Quốc hội trong nhiệm kỳ này, tinh thần đoàn kết, đổi mới, trí tuệ và trách nhiệm cao được phát huy hơn nữa. Điều đó làm nên sức mạnh để Quốc hội phát triển đi lên. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, có thể thấy rõ từ việc bố trí và điều hành chất vấn bố trí và điều hành chương trình làm việc linh hoạt, trong cách thúc tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại các phiên họp được đông đảo cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao.

Có thể khẳng định rằng, hàng loạt các vấn đề đưa ra quốc hội tựu trung là những quốc kế dân sinh, xuất phát từ nhu cầu bức thiết, sát sườn của đời sống. Thực hiện công việc của mình, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội đều thấm nhuần lời dặn của của Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, phục vụ dân, phục vụ dân trong hoạt động của mình.từ gắn bó chặt chẽ mật thiết với cử tri và nhân dân, qua đó Quốc hội lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của cử tri và nhân dân, kịp thời có những quyết sách lớn bắt nhịp đời sống thực tiễn.

Cử tri và nhân dân năm qua chứng kiến hoạt động của quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch trong cách tổ chức thực hiện, tăng thêm thời lượng phát thanh, truyền trực tiếp nhiều chủ đề, nội dung “nóng”. Quốc hội trở nên gần gũi, thân thiết với dân chúng, hoạt động Quốc hội không hề bị khuôn biệt như “việc riêng” của Quốc hội.

Nói cách khác, không còn “góc tối”, “góc khuất” trong hoạt động của Nhà nước, trong công trác Quốc hội. Gần đây, thưa dần những lời nhận xét đâu đó vì ví công tác lập pháp của Quốc hội “pháp luật trên trời, đời dưới đất”!...

Từ hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao, Quốc hội đã thể chế hóa kịp thời Cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Từ những thành tựu lập pháp thời gian quan, chúng ta cảm nhận được tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đã và đang được đề cao, trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng xã hội.

Để đưa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 vào thực tiễn cuộc sống, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội qua công việc được phân công, đã chung tray tích cực triển khai, thi hành Hiến pháp, bảo vệ Hiến pháp. Không ngừng đổi mới hoạt động xây dựng pháp luật để tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp trong các đạo luật. Về phần mình, Chính phủ cũng rất chủ động trong việc ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Hiến pháp.

Không ngừng đỏi mới hoạt động xây dựng pháp luật để tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp trong các đạo luật. Về phần mình, Chính phủ cũng rất chủ động trong việc ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…[3]

Năm qua cũng là một năm bận rộn với những chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Thủ tướng thông qua cơ chế Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ đó, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được các bộ, ngành, địa phương tích cực thực hiện, tạo chuyển biến và nhận thức căn bản trong các cấp lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đã xuất hiện nhiều gương sáng điển hình là các bộ, ngành trong việc quyết liệt cắt giảm các điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, thông quan; kiến nghị Chính phủ sửa đổi những Nghị định, quy định để gỡ bở những rào cản, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, được cộng đồng dn và người dân đánh giá cao. Đối với vấn đề “nóng hầm hập” thu hút dư luận xã hội như các trạm thu phí BOT; mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngăn chặn nạn tín dụng đen…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kịp thời tổ chức nhiều cuộc họp Thường trực Chính phủ để thảo luận, đưa ra những quyết sách hợp lý, chỉ đạo xử lý kịp thời, “yên lòng dân” được dư luận hết sức ủng hộ. Lãnh đạo Chính phủ luôn lưu ý, mặc dù chính sách đã ban hành song nếu có điểm chưa phù hợp, bất hợp lý, không khả thi thì các bộ, ngành phải rà soát, chỉnh sửa hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, phải đặt mình vào vị trí của người dân, lo các lo của dân.

Người đứng đầu Chính phủ đã ưu tiên dành thời gian đối thoại với công nhân. Thông qua Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng năm 2018, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành trực tiếp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động; tiếp nhận các kiến nghị, qua đó tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với công nhân, người lao động.

Chúng tôi vẫn còn nhớ, cả hội trường cũng xúc động vì sự quan tâm của Người đứng đầu Chính phủ; bởi những người lao động được nói lên tâm tư, đề đạt nguyện vọng tới cấp cao nhất của Chính phủ. Thủ tướng đã trả lời thẳng thắn, ngọn ngành những vấn đề mà người lao động đang quan tâm như nhà ở, cải thiện thu nhập, bảo đảm việc làm, đào tạo nghề… đúng như tinh thần của cuộc đối thoại: “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”.

Thủ tướng trăn trở vì vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức dửng dưng, vô cảm trước đời sống của nhân dân; tình trạng “trên nóng – dưới lạnh”, “trên bảo – dưới không nghe”, “hành là chính”; “sân trước, sân sau”, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp vẫn hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương của Đảng về đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Chính phủ cũng luôn đi đầu, thực hiện nghiêm túc chủ trương này, tạo được niềm tin rất lớn trong nhân dân.[3]

Sự thành công của các công ty khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong năm vừa qua cho thấy, triển vọng của ngành công nghiệp sáng tạo đã và đang vượt khá xa so với kỳ vọng. Trong khi, chiếc áo chính sách đã có phần chật hẹp…[4]

Những ngày cuối năm 2018 xuất hiện một ứng dụng gọi xe thuần Việt mới, gọi là BE, bắt đầu tham gia cuộc chạy đua cùng với Grab, Go-Viet và FastGo, khai thác thị trường được Google và Temasek định giá hai tỉ USD vào năm 2025. Từ sau khi Uber bị Grab thôn tính, thị trường gọi xe mở toang cơ hội cho các công ty khởi nghiệp (starup) Việt Nam “tiến công” vào thị trường được cho là tăng trưởng khoảng 45% mỗi năm. Sự xuất hiện của BE được đặc biệt chú ý bởi giám đốc điều hành của nó chính là ông Trần Thanh Hải, một trong những nhà sáng lập VNG, một trong những công ty công nghệ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam, hiện đang được định giá tới 47,2 triệu USD.

Truyền hình truyền thống cũng đang có nguy cơ suy giảm khi công nghệ số lấn sân và ngày càng có nhiều ưu việt hơn, nhờ khả năng tương tác trực tiếp với người xem. Nhiều giải pháp truyền hình trên nền tảng số, hay nói đúng hờn là video tương tác thay thề dần truyền hình, đặc biệt là giới trẻ. Vậy nên nhiều chương trình truyền hình, sản phẩm video bắt đầu được sản xuất để phục vụ môi trường số đã ra đời, thiết kế theo trải nghiệm người dùng điện thoại thông minh.

Rõ ràng, để phát triển công nghiệp văn hóa, tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ bên cạnh việc tăng cường hiệu quả quản lý, quy hoạch cũng như nuôi dưỡng nó phát triển, rất cần một tầm nhìn, khả năng dự báo xu hướng phát triển đúng đắn. Một cái áo quá nhỏ sẽ khó vừa cho một cơ thể cường tráng và ngược lại. [4]

Kể từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) đề ra ba chương trình kinh tế lớn, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước tiếp tục khẳng định vị trí đăc biệt của nông nghiệp với mục tiêu đổi mới cơ chế quản lý, phát huy triệt để vai trò chủ động của hộ nông dân, phấn đấu đưa nông nghiệp nước ta trở thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn đã đi vào cuộc sống. Những hiệu quả thiết thực đã giúp thay đổi một cách cơ bản bộ mặt nông nghiệp Việt Nam.[5]

Sau ba mươi năm, đến nay, Việt Nam không chỉ là một trong những cường quốc về xuất khẩu nông sản, mà lĩnh vực nông nghiệp đã có những thay đổi thần kỳ… Thời gian tới, nền nông nghiệp Việt Nam trong quá trình tự nâng mình và hội nhập quốc tế tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để giải được bài toán phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới, cần những cách làm mới, sáng tạo hơn, trên cơ sở tiếp thu những kinh nghiệm từ thực tế, đồng thời không quên tận dụng những cách làm hay, hiệu quả từ các địa phương điển hình và bạn bè quốc tế. [5]

Thành quả này nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực chung cả cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Chúng ta đã hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết Trung ương và Quốc hội giao. Nổi bật, quân trọng và ấn tượng nhất là, tăng trưởng GDP đạt 7,08% là mức tăng cao nhất trong hơn 10 năm qua, cũng là mức cao ở khu vực và cả thế giới.

Cùng với đó, các cân đối vĩ mô được bảo đảm; tỷ lệ lạm phát 3,54% trong mức Quốc hội cho phép; đó còn là tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8%, vượt xa chỉ tiêu Quốc hội giao (7-8%); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân trong năm 2018 đạt tưới 19,1 tỷ USD, trong khi tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 35,46 tỷ USD; dự trữ ngoại hối hơn 60 tủ USD.

Đạt được kết quả ấn tượng trên cũng là nhờ hàng loạt quyết sách đúng đắn, quyết liệt và kiên định của Chính phủ những năm qua đã phát huy tác dụng cho năm nay. Ngay từ những ngày đầu năm, Thủ tướng đã quyết liệt yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện khẩn trương, nghiêm túc Nghị quyết 01 của Chính phủ. Kế thừa, phát huy kinh nghiệm từ những năm trước, Thủ tướng đã yêu cầu từng bộ, ngành phải đề ra kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng tháng, từng quý; tuân thủ chặt chẽ kế hoạch đề ra; yêu cầu các tư lệnh ngành phải quyết liệt vào cuộc, chịu trách nhiệm chính về các chỉ tiêu này.

Chính phủ cũng tổ chức các hội nghị chuyên đề quan trọng trên các lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ bản, nông nghiệp công nghệ cao, tận dụng cơ hội cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển logisitcs, lúa gạo, khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư FDI… nhằm đi sâu, tìm giải pháp cụ thể để khơi thông, cởi trói, tháo gỡ khó khăn, đưa các lĩnh vực then chốt này phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng ổn định kinh tế - xã hội.

Những nỗ lực ấy được nhân dân ghi nhận. Luồng gió mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, quan liêu có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, chuyện đã rõ như ban ngày, kỷ luật của Đảng ta ngày càng nghiêm minh, không có bất kỳ “vùng cấm” hay “vùng tránh” nào. “Lò lửa” chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhóm lửa đã và đang rừng rực cháy. Dân tin, Đảng nói đi đôi với làm!

Bây giờ, điều mong mỏi của nhân dân trước thềm xuân mới? Mong gì ư, mong Đảng nêu gương cán bộ nêu gương như Quy định mới đây đã xác định. Bởi “gương sống” có phần đang ít, mà “luận văn tuyên truyền” có phần đang nhiều; bởi cán bộ quyết đoán còn ít, độc đoán, dựa dẫm còn nhiều. Mong gì ư, mong mọi người dân đều có cuộc sống no đủ, được hít thở bầu khí quyển trong lành, dân chủ và đổi mới. Mọi người, chứ không phải một nhóm người nào đó.

Đúng như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, sau khi cho biết dân số Việt Nam dự báo sẽ đạt 96.963.958 người vào đầu năm 2019: “Tôi nói con số lẻ thế có nghĩa gì? Là để chúng ta hiểu và đặt sự lưu tâm đến từng người dân, không để bất kỳ ai bị bỏ sót hay cảm thấy bị bỏ sót trong các chính sách phát triển”.

Không quên ai và không ai bị bỏ quên. Chân lý đơn giản thế! Đơn giản thế mà cũng gian nan là thế!

Con đường lớn chúng ta đang đi có ánh sáng ngàn năm rọi chiếu, có sánh sáng của thời đại mới, cùng bốn biển năm châu hội nhập. Bước đi nhanh hay chậm còn tùy thuộc nhiều yếu tố, nhưng lòng dân, sức dân là đôi cánh để dân tộc bay lên![6]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hải Đường – “Sức dân – sức nước”

2. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – “Ý Đảng quyện lòng dân tạo thế mới cho đất nước đi lên” – trả lời phỏng vấn báo Nhân dân nhân dịp Tết

3. Văn nghiệp chức – “Đổi mới đi lên từ thực tiễn sống động”

4. Lê Quốc Vinh – “Công nghệ đang thay đổi ngoạn mục công nghiệp sáng tạo”

5. Tâm thời – “Nông nghiệp trong dòng chảy hội nhập”

6. Đỗ Trung Lai – “Dân yêu nhất, ghét nhất điều gì?”

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển

Nguyên Giám đốc Sở KH-CN-MT Hà Nội

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Ý Đảng lòng dân là sức mạnh vĩ đại của cách mạng Việt Nam tại chuyên mục Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Xã hội