Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 04/07/2020

Công trình xử lý chất thải tỉnh Thái Nguyên (Kỳ 17)

Mtđt, 09:42 04/09/2018

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1998.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1998. Hiện nay công ty đã cổ phần hóa. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực chính như: vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; chiếu sáng đô thị; dịch vụ cây xanh, mỹ quan đô thị

1. Khu xử lý chất thải rắn Đá Mài

Địa điểm: Xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Diện tích: 3,01 ha.

Công nghệ đang áp dụng: Chôn lấp hợp vệ sinh, có hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác.

Năm xây dựng (ô chôn lấp thứ nhất): 2000. Năm hoàn thành: 2001

Năm xây dựng (ô chôn lấp thứ hai): 2010. Năm hoàn thành: 2011

Công suất theo thiết kế: 200 tấn/ngày đêm

Công suất thực tế: 150 tấn/ngày đêm

Quy hoạch: Quyết định số: 2481 ngày 22/ 8/ 2000 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tổng số vốn: 35 tỷ đồng (giai đoạn 1: 12 tỷ đồng, giai đoạn 2: 23 tỷ đồng)

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Chủ đầu tư: UBND thành phố Thái Nguyên

2. Quy hoạch và phương hướng sử dụng công nghệ trong thời gian tới

Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn Đá Mài - Tân Cương - TP Thái Nguyên bằng công nghệ đốt

Nhà đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Môi trường & Công trình đô thị Thái Nguyên

Công nghệ: Sử dụng dây chuyền công nghệ trong nước sản xuất với mô hình khép kín (Dây chuyền phân loại rác tại nhà máy, sản xuất phân compost từ rác thải hữu cơ, công nghệ đốt, tận dụng sản xuất vật liệu xây dựng từ tro đốt rác và rác vô cơ) Lượng chất thải còn lại để chôn lấp vào khoảng 10% và nước rỉ rác được xử lý tại chỗ.

Hình thức đầu tư: Theo hình thức xã hội hoá

Quy mô và tổng mức đầu tư của dự án:

+ Diện tích đất quy hoạch: 8,0 ha.

+ Diện tích xây dựng: 2,46 ha.

+ Công suất xử lý giai đoạn đầu: Khoảng 150 tấn rác/ngày đêm. (Có nâng công suất).

Tổng mức đầu tư dự kiến: 75 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tiến độ dự kiến: Khởi công quý III năm 2015 - Dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành quý II năm 2016.

Kinh phí vận hành: Do UBND tỉnh ban hành (vận dụng khung giá ban hành của Bộ xây dựng theo Quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/04/2013 về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt).

Liên hệ: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 302 đường Cách mạng tháng 8, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.851131. Fax: 02803.851131

Email: maimtdt07@gmail.com

Chủ tịch: Tăng Anh Trường - Điện thoại: 0280.3750 933

Thông tin, dữ liệu điều tra được cung cấp bởi TC Môi trường và Đô thị Việt Nam

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Công trình xử lý chất thải tỉnh Thái Nguyên (Kỳ 17) tại chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi