Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 26/09/2020

Hàng loạt DN quảng cáo làm đơn kêu cứu lên Tổng bí thư (Bài 1)

Đăng Khôi, 08:22 10/09/2018

Ngày 24 tháng 4 năm 2018, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thủ đô đến năm 2020, định hướng 2050 tại Quyết định số 1997/QĐ-UB.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử vừa nhận được đơn kêu cứu của hơn 20 doanh nghiệp quảng cáo thuộc thành viên của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) đề nghị UBND TP. Hà Nội xem xét những điểm bất hợp lý trong dự thảo triển khai quy hoạch ngoài trời đến năm 2020, định hướng đến năm 2050.

Ngày 24 tháng 4 năm 2018, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thủ đô đến năm 2020, định hướng 2050 tại Quyết định số 1997/QĐ-UB. Có thể nhận thấy, với địa bàn Hà Nội được mở rộng như hiện nay, Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2050 được ban hành là cơ sở pháp lý để quản lý có hiệu quả và đồng bộ các hoạt động quảng cáo thương mại, tuyên truyền chính trị bằng bảng ngoài trời. Đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động quảng cáo ngoài trời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, việc quy hoạch quảng cáo với một số quy định mới sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp trên diện rộng đến nhiều doanh nghiệp đang kinh doanh quảng cáo ngoài trời trên địa bàn do dự thảo kế hoạch triển khai còn nhiều bất cập, chưa thấu tình đạt lý.

Theo đơn kêu cứu của các doanh nghiệp, Quyết định số 1997/QĐ-UBND và Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện quyết định này không tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, lấy ý kiến tổ chức cá nhân khi xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Tại khoản 2, Điều 37 Luật Quảng cáo năm 2012 thì việc quy hoạch phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản như Bảo đảm tính ổn định, công khai, minh bạch và khả thi; Ưu tiên kế thừa các vị trí quảng cáo phù hợp với quy hoạch đã có trước, trong trường hợp thực hiện hoặc điều chỉnh quy hoạch gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thì cơ quan phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm tổ chức đền bù theo quy định của pháp luật; Lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo và nhân dân.

Ngoài ra, Điều 18, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo 2012 cũng chỉ rõ việc xây dựng, phê duyệt và thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải lấy ý kiến công khai của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời trong Quyết định 1997/QĐ-UBND cũng đã đưa ra nguyên tắc này.

Được biết, ngày 17/8/2018 trong bản dự thảo lần 2, UBND TP. Hà Nội đã lấy ý kiến của một số ban ngành liên quan góp ý vào bản dự thảo, tuy nhiên gần 1 tháng nay, về phía các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam vẫn chưa nhận được đề nghị góp ý kiến vào bản dự thảo đó. Thực tế doanh nghiệp chưa nắm được lộ trình của công tác xin ý kiến này ra sao, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho các doanh nghiệp quảng cáo. Nếu các cơ quan chức năng bỏ qua quy trình này không những vi phạm những quy định của pháp luật mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các doanh nghiệp quảng cáo khi doanh nghiệp không có cơ hội trình bày, đóng góp ý kiến của mình vào quy hoạch cũng như được hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân các doanh nghiệp.

Không những thế, Quyết định số 1997/QĐ-UBND và bản Dự thảo kế hoạch triển khai chưa tuân thủ đầy đủ nguyên tắc ưu tiên, kế thừa các vị trí quảng cáo phù hợp với quy hoạch khi xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời.

Trong bản dự thảo lần 2, mục 2 phần IV quy định về tổ chức thực hiện, thời gian, phân công trách nhiệm lại quy định “Đối với những vị trí quảng cáo được kế thừa, điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 13/1/2013 của UBND thành phố được tiếp tục thực hiện sau 03 tháng kể từ ngày ban hành kế hoạch này. Sau đó sẽ thu hồi vị trí để tổ chức đấu thầu theo quy định”.

Như vậy, nội dung bản dự thảo này chưa tuân thủ nguyên tắc “ưu tiên kế thừa các vị trí quảng cáo phù hợp với quy hoạch đã có trước” quy định tại Luật Quảng cáo 2012. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các doanh nghiệp đã lắp đặt quảng cáo tại các vị trí đúng với quy hoạch tại Quyết định 348/QĐ-UBND ngày 13/1/2018 và Quyết định số 1180/QĐ - UBND ngày 30/03/2007, gây nhiều bức xúc cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nội dung tổ chức đấu thầu các vị trí quảng cáo ngoài trời tại Quyết định số 1997/QĐ-UBND và Dự thảo Kế hoạch để tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-UBND còn tồn tại những điểm bất cập, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho quyền – lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp vì thực tế cho thấy, việc quảng cáo ngoài trời có đặc thù riêng, các vị trí quảng cáo nằm đơn lẻ, rải rác trong toàn thành phố và thuộc quyền quản lý, sử dụng của nhiều chủ thể khác nhau: đất của tư nhân, doanh nghiệp, đất công… đã được các doanh nghiệp thuê dài hạn hoặc nhận chuyển nhượng và tự bỏ vốn đầu tư, kinh doanh bảng quảng cáo hợp lệ từ nhiều năm, được cơ quan Nhà nước thừa nhận qua việc cấp phép xây dựng, cấp phép quảng cáo. Đó chính là tài sản hợp hiến, hợp pháp của doanh nghiệp.

Trong khi còn nhiều ý kiến không đồng tình về dự thảo quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Hà Nội thì Hà Nội lại đang để Cty Vinasing vi phạm một số quy định về Luật Quảng cáo, Luật Giao thông đường bộ khi lắp đặt biển quảng cáo tại cầu vượt dành cho người đi bộ mà Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã phản ánh qua loạt bài "Ai đang bao che cho những sai phạm của Vinasing?"

Cty Vinasing lắp đặt biển quảng cáo vượt quá lan can trên Cầu Vượt đoạn Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Tùng Anh.

Theo Ông Đinh Quang Ngữ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, nếu Thành phố Hà Nội thu hồi trên 400 bảng quảng cáo này để đấu thầu lại thì có thể gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho các doanh nghiệp quảng cáo. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp quảng cáo đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt, cũng như ảnh hưởng đến công ăn việc làm của hàng nghìn người lao động.

Trong trường hợp đó, mục tiêu của Quyết định số 1997/QĐ-UBND trong việc: “Đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khả thi sau khi quy hoạch được phê duyệt; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quảng cáo ổn định và phát triển” sẽ không đạt được mà còn ảnh hưởng đến sự sống còn của các doanh nghiệp. Thêm vào đó, cho đến thời điểm hiện tại, UBND TP Hà Nội cũng chưa ban hành quy định về việc đấu thầu các bảng quảng cáo ngoài trời để các doanh nghiệp được biết và có phản hồi cũng như có phương án bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp. Như vậy, nội dung tổ chức đấu thầu các vị trí quảng cáo ngoài trời tại Quyết định số 1997/QĐ-UBND và Dự thảo Kế hoạch để tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-UBND là không hợp lý, vi phạm các nguyên tắc, quy định pháp luật.

Được biết, các doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các cơ quan chức năng... về việc đề nghị xem xét sửa đổi và điều chỉnh bản Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-UBND để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp đang kinh doanh trong hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Hà Nội.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ thông tin tiếp trong những bài viết sau.

Bạn đang đọc bài viết Hàng loạt DN quảng cáo làm đơn kêu cứu lên Tổng bí thư (Bài 1) tại chuyên mục Pháp luật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Pháp luật