Hà Nội, Thứ Năm Ngày 20/06/2019
Căn cứ vào điểm a, đ khoản 2 Điều 5 Nghị định số: 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
1 2 3 4 5 ... 19