Thứ ba, 06/06/2023 00:00 (GMT+7)

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2023

Hà Văn -  Thứ hai, 20/03/2023 14:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 13/3/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1342/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của Bộ Y tế.

tm-img-alt
Diễn tập ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh TL

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu nhằm sẵn sàng ứng phó kịp thời, có hiệu quả về y tế trong các tình huống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; nhanh chóng khắc phục hậu quả sau thiên tai, thảm họa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, thảm họa gây ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện vật chất tại các tuyến; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai, thảm họa; tăng cường hội nhập quốc tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các mục tiêu cụ thể của kế hoạch gồm: kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nâng cao năng lực cho cán bộ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh trọng điểm thiên tai; xây dựng hướng dẫn, tập huấn cho các đội hỗ trợ y tế khẩn cấp (EMT) về ứng phó y tế trong thiên tai; tham gia có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế; kiểm tra, giám sát các tỉnh trọng điểm thiên tai.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, thành phố triển khai công tác đảm bảo y tế trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch theo các cấp độ rủi ro thiên tai; xây dựng quy chế phối hợp các lực lượng bảo đảm y tế trong phòng chống thiên tai, thảm họa; đặc biệt là công tác kết hợp quân, dân y.

Chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng chuẩn bị sẵn sàng các đội phòng chống chống dịch cơ động, sẵn sàng tổ chức cơ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai, thảm họa. Bên cạnh đó, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thiên tai, thảm họa. Tổng hợp báo cáo, đề xuất công tác phòng chống thiên tai theo quy định.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây: 

Bạn đang đọc bài viết Phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới