Thứ tư, 08/02/2023 04:06 (GMT+7)
Rác ùn ứ nhiều tuyến phố Hà Nội
Trên nhiều tuyến phố Hà Nội, công nhân môi trường phải dùng bạt đậy các xe gom rác để giảm tình trạng bốc mùi, sau khi bãi rác Nam Sơn dừng tiếp nhận vì quá tải.
Quá tải bãi rác Nam Sơn
Là đô thị lớn nhất nhì cả nước với xấp xỉ 8 triệu dân, hằng ngày tại Hà Nội, lượng rác nói chung (rác sinh hoạt, rác thải rắn xây dựng, rác độc hại, rác công nghiệp…) thải ra môi trường rất lớn và ngày càng tăng.