Thứ bảy, 29/01/2022 08:15 (GMT+7)
Lạc...
Lỡ làng lạc đã nửa đời/Bỗng dưng tìm được… ông trời có thương?
Trót dại
Vô tình "trót dại" thì đau/Hữu tình "trót dại" thương nhau cả đời...
Ta trở về hình hài cổ xưa
Ta trở về với đất năm xưa //Nuôi ta lớn một hình tồn tại // Một kiếp đời chứng nhân ở lại //Nghìn năm vòng, hồn vẫn nhớ mong