Thứ tư, 07/06/2023 03:24 (GMT+7)
Nên ăn gì phòng chống ung thư?
Mặc dù không có cách nào đảm bảo chắc chắn để ngăn ngừa ung thư, nhưng có một số lựa chọn lối sống nhất định có thể giảm thiểu nguy cơ của bạn, trong đó có các thói quen về dinh dưỡng.