Hà Nội, Thứ Ba Ngày 27/07/2021
Đô thị hóa đang đặt ra cho Chính phủ các nước những thách thức lớn về việc cung cấp nước an toàn và hiệu quả, cũng như các vấn đề liên quan đến vệ sinh, xử lý nước mưa và nước thải.
Để quá trình phát triển thành quận bảo đảm theo tiến độ đề ra, tránh lãng phí, Hà Nội đang chỉ đạo các địa phương tập trung vào công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng.
Các nhà hoạch định chính sách không thể đưa ra quyết định về hạn chế khai thác cát, bởi họ không biết khối lượng cát đã khai thác là bao nhiêu, còn bao nhiêu cát trong các lớp trầm tích.
1 2 ... 3