Hà Nội, Thứ Ba Ngày 28/01/2020
Các nhà hoạch định chính sách không thể đưa ra quyết định về hạn chế khai thác cát, bởi họ không biết khối lượng cát đã khai thác là bao nhiêu, còn bao nhiêu cát trong các lớp trầm tích.
Công tác quy hoạch kiến trúc đô thị trong giai đoạn đô thị hóa của Thủ đô cần phải đi trước một bước, các quận, huyện cũng phải xây dựng chiến lược, quy chế về quy hoạch kiến trúc, kiến trúc đô thị.
1 ... 2