Thứ hai, 20/05/2024 07:09 (GMT+7)
Có hơn 200 dấu hiệu của hậu COVID-19
Hiện Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19. Tuy nhiên, hậu COVID-19 vẫn hiện hữu với nhiều dấu hiệu. Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ đã tổng kết trên 200 dấu hiệu của người sau mắc COVID-19.