Thứ sáu, 21/01/2022 16:04 (GMT+7)
“Muzik Dập Dịch” - Góp nhạc thành gạo
Gần đây, Space Speaker (nhóm nhạc underground) đã khởi xướng chiến dịch “Muzik Dập Dịch”, với 100 video tham gia sớm nhất sẽ có 100 ký gạo/video được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.