Thứ sáu, 01/07/2022 08:08 (GMT+7)
Thanh Hóa công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị
Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND, bao gồm: Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng, Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước và Đơn giá duy trì cây xanh.
Thanh Hóa: Biển Ngư Lộc “ngập” trong…rác
Người và biển Ngư Lộc từ xưa đến nay nổi tiếng là “nơi đất chật, người đông”, Vấn đề môi trường ở đây luôn là “điểm nóng” vì mọi thứ rác từ đồ dung sinh hoạt như: quần áo cũ, cây cối, đất đá thải, xác chết động vật… đến dầu máy thải cũng đổ hết ra biển.