Thứ ba, 28/03/2023 21:33 (GMT+7)
Chuyên gia góp ý quy định thu hồi đất; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp
TS. Bùi Ngọc Thanh, Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc đề nghị dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần bổ sung vào các quy định về thu hồi đất những vấn đề mới về tổ chức lại sản xuất, tạo việc làm mới để bảo đảm an sinh xã hội cho người dân có đất bị thu hồi.