Thứ tư, 29/09/2021 06:28 (GMT+7)
Ăn lạm vào Trái đất
Theo một tính toán của Tổ chức Global Footprint Network (GFN), tính đến ngày 29/7/2019, nhân loại đã tiêu thụ toàn bộ phần tài nguyên mà Trái đất có thể tạo ra trong thời gian một năm.