Chủ nhật, 24/10/2021 14:01 (GMT+7)
Chưa sửa luật Đất đai trong năm 2019
Chính phủ đề nghị rút dự án sửa luật Đất đai khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình năm 2019 vì còn một số vấn đề phức tạp.