Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 13/12/2019
Trời xanh mây trắng bồng bềnh Nước xanh biêng biếc chung tình năm xưa
1 ... 2