Hà Nội, Thứ Hai Ngày 21/06/2021
Trời xanh mây trắng bồng bềnh Nước xanh biêng biếc chung tình năm xưa
1 ... 2