Hà Nội, Thứ Tư Ngày 12/08/2020
Trời xanh mây trắng bồng bềnh Nước xanh biêng biếc chung tình năm xưa
1 ... 2