Hà Nội, Thứ Năm Ngày 29/07/2021

Bắc Ninh: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp

MTĐT, 10:48 20/12/2018

Tỉnh Bắc Ninh quyết định giao đất cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống để Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp tại thành phố Bắc Ninh...

Dựa theo quyết định số 756/QĐ-UBND, ngày 18/12 về việc giao đất cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống để Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp tại thành phố Bắc Ninh (đợt 1) có những nội dung sau.

Ảnh minh họa

Cụ thể, căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh; Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Xét đề nghị của: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống tại đơn xin giao đất ngày 02/11/2018; UBND xã Hòa Long tại công văn số 185/UBND-ĐCXD ngày 05/11/2018; UBND thành phố Bắc Ninh tại công văn số 3070/UBND-TNMT ngày 19/11/2018 và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường số 1945/QĐ-UBND ngày 31/8/2018; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 746/TTr-STNMT ngày 07/12/2018,

Tỉnh Bắc Ninh quyết định: Giao 28.785,3m2 đất (đã thực hiện xong bồi thường, giải phóng mặt bằng, gồm: 12.725,8m2 đất trồng lúa; 8.812,5m2 đất trồng cây hàng năm khác; 7.247,0m2 đất giao thông, thủy lợi theo các Quyết định thu hồi đất ngày 31/8/2018 của UBND thành phố Bắc Ninh) cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống để Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp, tại xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh (đợt 1) theo Dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 31/10/2016.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên các tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm.

Đồng thời, giao UBND xã Hòa Long quản lý 754,3m2 đất nông nghiệp khó canh tác. 

Văn bản nhấn mạnh việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao khu đất và hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp tại chuyên mục Nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Nước
Khi các mảng kiến tạo trượt lên nhau, những phân tử nước thừa cơ di chuyển sâu vào bên trong vỏ Trái Đất. Mới đây, các nhà khoa học đã ước lượng được lượng nước “thất thoát” này.