Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 22/01/2021

Hưng Yên thông báo, dự báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất

PHAN NGÂN, 22:26 10/08/2018

Tỉnh Hưng Yên ra Bản tin Thông báo, dự báo tài nguyên nước hàng tháng để cung cấp thông tin, diễn biến số lượng nước tại các trạm quan trắc Tài nguyên nước ngầm và nước mặt trên địa bàn toàn tỉnh.

Công khai bản tin tài nguyên nước định kỳ

Bản tin Thông báo, dự báo tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên hàng tháng cung cấp thông tin, diễn biến số lượng nước tại các trạm quan trắc Tài nguyên nước (TNN) nhằm phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bản tin Thông báo, dự báo tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên được công bố định kỳ hàng tháng dựa trên kết quả quan trắc tại 18 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất cùng với 3 điểm quan trắc TNN mặt và các trạm thuỷ văn lân cận trên cùng hệ thống sông.

Sơ đồ mạng lưới quan trắc tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên.

Mạng lưới quan trắc tài nguyên nước nằm trên địa bản tỉnh Hưng Yên thuộc sự quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên.

Hiện tại có tổng số 23 điểm quan trắc. Trong đó 18 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất được quan trắc từ năm 2010, phân bố ở các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Ân Thi và Thành phố Hưng Yên.

Ngoài ra, năm 2018 mạng lưới quan trắc của Hưng Yên được bổ sung thêm 5 điểm quan trắc mới phân bố ở các huyện Văn Lâm (QTHY19, QTHY20), Yên Mỹ (QTHY21), Tiên Lữ (QTHY22) và Văn Giang (QTHY23).

3 điểm quan trắc tài nguyên nước mặt Hưng Yên đặt tại các vị trí:

  • NMHY1 nằm ở bờ trái sông Hồng, tại khu vực bến đò Dương Liệt.

Trạm thuộc địa phận xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang.

  • Trạm NMHY2 nằm ở bờ trái sông Hồng, tại khu vực bến đò Vũ Điện.

Trạm thuộc địa phận xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên.

  • Trạm NMHY3 nằm ở bờ trái sông Luộc, tại khu vực trạm bơm Sỹ Quý.

Trạm thuộc địa phận xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ.

Ngoài ra trong bản tin có sử dụng các công trình quan trắc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thuộc mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước để đánh giá diễn biến tài nguyên nước dưới đất ở hai tầng chứa nước chính qh và qp.

Diễn biến tài nguyên nước dưới đất

Với tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 năm 2018 có xu thế dâng so với tháng 6 năm 2017, có 11/23 công trình mực nước dâng, 7/23 công trình mực nước hạ và 5/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,47m tại TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm(Q.119) và giá trị hạ thấp nhất là 0,74m tại TT Trần Cao, huyện Phù Cừ (QTHY6).

Trong tháng 6: Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,85m xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang (QTHY1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,38m tại xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào (Q.127).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 6 năm 2018 tầng qh.

Với tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 năm 2018 hạ so với tháng 6 năm 2017, có 11/25 công trình mực nước hạ, 7/25 công trình mực nước dâng và 7/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,73m tại TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119b) và giá trị dâng cao nhất là 0,41m tại xã Hoàng Hanh , TP Hưng Yên (QTHY18A).

Trong tháng 6: Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,53m tại TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (Q.119b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,00m tại phường Lam Sơn, TP Hưng Yên (Q.129aM1)

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 6 năm 2018 tầng qp.

Dự báo, trong tháng 7, 8 mực nước có xu thế dâng so với mực nước tháng 6 trên hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết Hưng Yên thông báo, dự báo diễn biến tài nguyên nước dưới đất tại chuyên mục Nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Nước