Hà Nội, Thứ Ba Ngày 26/01/2021

Cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Mtđt, 14:41 28/11/2019

Ngày 28/11, tại tọa đàm “Bộ Tài nguyên và Môi trường với công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực môi trường”, Tổng cục Môi trường đã thảo luận về những nét mới trong thực hiện cải cách hành chính.

Ngày 28/11, tại tọa đàm “Bộ Tài nguyên và Môi trường với công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực môi trường”, Tổng cục Môi trường đã làm rõ những nét mới trong thực hiện cải cách hành chính và các giải pháp trong thời gian tới.

Những cải cách tích cực

Cuối tháng 10/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với nhiều cải cách tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ dự án, đơn vị sản xuất trong việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính và triển khai các dự án về môi trường.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh cho biết: Danh mục một số thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gồm: 6 thủ tục hành chính mới ban hành, 22 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, trong đó có cắt giảm các điều kiện về hồ sơ, giảm thời gian xử lý hồ sơ; 24 thủ tục hành chính bãi bỏ (11 thủ tục hành chính cấp trung ương và 13 thủ tục hành chính địa phương), giảm được 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường (từ 72 xuống còn 54 thủ tục hành chính).

Nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm/BNEWS/TTXVN

6 thủ tục hành chính mới được quy định nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động tham vấn ý kiến cộng đồng trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; gắn trách nhiệm của chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương trong việc nghiên cứu đề xuất của chủ dự án về các vấn đề môi trường theo phạm vi quản lý; tăng cường việc giám sát quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của các tổ chức liên quan….

22 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, trong đó có cắt giảm các điều kiện về hồ sơ, giảm thời gian xử lý hồ sơ; đặc biệt nội dung cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về nhập khẩu phế liệu sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện là thực hiện đúng tinh thần của Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý phế liệu nhập khẩu.

24 thủ tục hành chính bãi bỏ không còn phù hợp với công tác bảo vệ môi trường trong điều kiện hiện nay như: Xin ý kiền điều chỉnh quy hoạch, chiến lược và kế hoạch; giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu…

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hưng Thịnh nhấn mạnh: Tiến bộ trong công tác cải cách hành chính là giảm thời gian thụ lý và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính.

Một số thủ tục hành chính có thời hạn xử lý giảm đáng kể so với trước đây như: Giảm 20 ngày thẩm định, giảm 5 ngày báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Nội dung thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giảm 15 ngày thẩm định đối với các dự án không thuộc loại hình sản xuất gây ô nhiễm môi trường cao, giảm 25 ngày đối với các dự án thẩm định thông qua việc lấy ý kiến.

Giảm từ 20-25 ngày cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và nâng thời hạn hiệu lực của giấy xác nhận từ 3 lên 5 năm.

Việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” như bãi bỏ và cắt giảm các thủ tục hành chính và nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh, đặc biệt là xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, công khai minh bạch, phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; lồng ghép một số thủ tục hành chính trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, biển và hải đảo; thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 15-25 ngày.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 7 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, tập trung vào các nội dung thường xuyên phát sinh khối lượng lớn như: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược; kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu, giấy phép chất thải nguy hại.

Các thủ tục hành chính chậm tiến độ so với thời hạn trả kết quả, đơn vị giải quyết phải tổ chức xin lỗi chủ dự án và nêu lý do chậm, muộn và hẹn lại thời gian trả kết quả.

Về lâu dài, để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ đã có những chủ trương và thực hiện đồng bộ các nội dung như đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; mức độ 4.

Tại Văn phòng Một cửa của Bộ, cán bộ được giao tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính sẽ hướng dẫn các chủ dự án nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (tạo tài khoản, scan văn bản và theo dõi, công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính...); hàng tuần kiểm điểm tiến độ xử lý thủ tục hành chính; tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến… để đánh giá, chấm điểm Thủ trưởng các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, mục tiêu đến năm 2020, đạt 90% hồ sơ thủ tục hành chính được nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bộ sẽ sớm ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN (Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á) và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực từ 1/1/2020; theo đó có các nội dung thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia liên quan đến hoạt động cấp phép nhập khẩu phế liệu.

Thời gian sắp tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao trình nội dung sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Theo đó, Bộ sẽ nghiên cứu để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, lồng ghép các thủ tục hành chính mà trước đây, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 chưa thực hiện được./.


Minh Nguyệt/TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường tại chuyên mục Trong nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Trong nước