Thứ hai, 06/02/2023 06:41 (GMT+7)

17 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần này

Cẩm Anh -  Thứ hai, 18/03/2019 16:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuần mới từ 18/3 đến 22/3/2019 có 17 doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng.

Ngày 18/3/2019: TTC, HVH

CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/3/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/3/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Ngày 19/3/2019: ASM, AVC, DBD

Ngày 19/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 17 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông với tổng tỷ lệ 7%. Trong đó trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5%.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 170 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2017 của công ty.

Năm 2018 được xem là năm phát triển mạnh mẽ của Sao Mai Group với hơn 8.906 tỷ đồng doanh thu, hơn gấp 4 lần doanh thu đạt được năm 2017 (2.100 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế thu về đạt mức kỷ lục 1.156 tỷ đồng, tăng đột biến gấp lần 7 lần lợi nhuận đạt được năm 2017, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt trên 977 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện A Vương (AVC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/3/2019.

CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar – DBD) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 4/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Ngày 20/3/2019: HPT, BHP

CTCP Dịch vụ công nghệ tin học HPT (HPT) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 10/5/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Bia Hà Nội – Hải Phòng (BHP) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Thời gian thanh toán 2/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Ngày 21/3/2019: SPC, THI, TTH, PCC, PMC

CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 22/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Thiết bị điện (THI) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 2/4/2019.

CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 16/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Tập đoàn xây lắp 1 – Petrolimex (PCC) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 3/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC) chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 10/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Ngày 22/3/2019: DSN, PSW, LBM, VTC, CAT

CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 29%. Thời gian thanh toán 8/3/2019.

CTCP Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (PSW) cho trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 11/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng (LBM) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 17/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Viễn thông VTC (VTC) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 10/4/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Thủy sản Cà Mau (CAT) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 18/4/2019.

Tuần tới loạt doanh nghiệp ngành điện và thủy điện đua nhau chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức. Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin !

Bạn đang đọc bài viết 17 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần này. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới