Chủ nhật, 22/05/2022 15:25 (GMT+7)

Điều kiện thành lập, sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực xây dựng

MTĐT -  Thứ tư, 19/01/2022 09:44 (GMT+7)

Điều kiện thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

tm-img-alt

Đó là một trong những nội dung đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, dự thảo Thông tư nêu rõ điều kiện chung thành lập đơn vị sự nghiệp công lập là đáp ứng điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP; không thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần theo quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

Ngoài các điều kiện chung quy định trên, việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng còn phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều kiện thành lập đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng nhưng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của các bộ, ngành khác sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan và của bộ, ngành đó.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ đơn vị sự nghiệp công lập bị sáp nhập khi không đáp ứng một trong các điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập nhận sáp nhập đáp ứng điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quy định; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được bổ sung thêm từ đơn vị bị sáp nhập hoặc có lĩnh vực hoạt động tương đồng với đơn vị bị sáp nhập;

Có năng lực tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần nhân lực, tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các tổ chức bị sáp nhập; có phương án tiếp tục hoạt động với chức năng, nhiệm vụ sau khi sắp xếp kiện toàn đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập phải bảo đảm mức độ tự chủ về tài chính không thấp hơn mức độ tự chủ về tài chính cao nhất của các tổ chức thực hiện sáp nhập tại thời điểm bắt đầu tiến hành hoạt động sáp nhập;

Trường hợp thực hiện sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Được biết, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Bạn đang đọc bài viết Điều kiện thành lập, sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực xây dựng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo tapchixaydung.vn

Cùng chuyên mục

Bác Hồ với công tác quy hoạch Thủ đô Hà Nội
Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Trong đó, Người nhấn mạnh vấn đề tổ chức thực hiện trong xây dựng phải có quy hoạch, đồng bộ, làm từng bước và chú ý cả nội và ngoại thành Hà Nội.

Tin mới