Hà Nội, Thứ Tư Ngày 20/01/2021

Gia Lai: Xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

A LỰC, 10:40 09/05/2019

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 749/UBND-NL về việc triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để xây dựng Đề án đầu tư nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn của tỉnh giai đoạn 2019 - 2025. Các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Làm đường giao thông nông thôn mới.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan chức năng cần theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện làng nông thôn mới tại địa bàn được phân công phụ trách. UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số để người dân hiểu và đồng tình tham gia xây dựng nông thôn mới và là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện và lồng ghép huy động các nguồn lực để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, làng đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Chỉ đạo UBND các xã có thôn, làng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 xây dựng kế hoạch tiến hành tổ chức thực hiện các chỉ tiêu/tiêu chí để đạt chuẩn.

UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể của tỉnh cần phát huy vai trò của mình để tuyên truyền, động viên, huy động sức mạnh toàn dân và huy động mọi nguồn lực để chung tay góp sức xây dựng làng nông thôn mới. Ngoài ra, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”… Tích cực hướng dẫn, giúp đỡ người dân tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chuyên mục Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Xã hội