Thứ ba, 18/01/2022 23:15 (GMT+7)

Dự án: Chỉnh trang đô thị thành phố Bắc Giang

MTĐT -  Thứ ba, 06/07/2021 15:57 (GMT+7)

Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD thành phố được giao làm Chủ đầu tư Dự án Chỉnh trang đô thị thành phố Bắc Giang năm 2021 và đến năm 2025

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang: Số 1309/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Chỉnh trang đô thị thành phố Bắc Giang năm 2021; số 1221/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 về việc điều chỉnh Chủ đầu tư các Dự án sử dụng vốn đầu tư công. Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD thành phố được giao làm Chủ đầu tư Dự án Chỉnh trang đô thị thành phố Bắc Giang năm 2021 và đến năm 2025

VĂN BẢN PHÁP LÝ

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Chỉnh trang đô thị thành phố Bắc Giang năm 2021

Công văn số 26/ĐX-TTVHTT&TT ngày 05/11/2020 của của trung tâm VHTT-TT thành phố Bắc Giang về việc đề xuất thực hiện Dự án Chỉnh trang đô thị năm 2021;

Báo cáo chỉnh trang đô thị thành phố Bắc Giang do trung tâm VHTT&TT chuẩn bị và báo cáo giao ban

Thông báo kết luận số 308/TB-UBND ngày 12/11/2020 của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 06/11/2020;

Công văn số 06/TTVHTT-TT ngày 02/3/2021 của trung tâm VHTT-TT thành phố Bắc Giang về việc thẩm định giá tài sản công trình Chỉnh trang đô thị thành phố Bắc Giang năm 2021;

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND thành phố Bắc Giang về việc kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thành phố Bắc Giang theo hướng đô thị xanh - thông minh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, phân kỳ thực hiện năm 2021;

Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Giang về việc điều chỉnh Chủ đầu tư các Dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Công văn số 276/QLDA ngày 02/6/2021 của Ban QLDA ĐTXD về việc tham gia ý kiến công tác chỉnh trang đô thị thành phố Bắc Giang năm 2021 và tầm nhìn đến năm 2025;

Công văn số 37/CV-CTĐT ngày 11/6/2021 của Công ty cổ phần QLCT đô thị Bắc Giang về việc tham gia ý kiến công tác chỉnh trang đô thị thành phố Bắc Giang năm 2021 và tầm nhìn đến năm 2025;

Công văn số 43/UBND-ĐCXD ngày 11/6/2021 của UBND phường Ngô Quyền về việc tham gia ý kiến công tác chỉnh trang đô thị thành phố Bắc Giang năm 2021 và tầm nhìn đến năm 2025;

Bản đồ địa chính khu vực Ao ông Bảng, Vĩnh Ninh, Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang lần 1;

Báo cáo chỉnh trang đô thị của đơn vị tư vấn của Ban chuẩn bị;

Bình đồ nút giao Hùng Vương đang thực hiện;

Bình đồ nút giao Hùng Vương đang thực hiện dự kiến mở rộng tiếp;

Mr. T

Bạn đang đọc bài viết Dự án: Chỉnh trang đô thị thành phố Bắc Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

VREC và HREC tổ chức khánh thành công trình cầu Liên Xã
Được sự cho phép và phối hợp của UBND xã Thành Triệu, sáng 17/01, CLB BĐS Việt Nam (VREC) và CLB BĐS Thành phố Hồ Chí Minh (HREC) đã tổ chức Lễ Khánh thành công trình Cầu Liên Xã thuộc địa phận xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.