Thứ tư, 10/08/2022 15:17 (GMT+7)

'Mập mờ' công khai thông tin quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

MTĐT -  Thứ tư, 20/09/2017 14:19 (GMT+7)

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chấn chỉnh, khắc phục, xử lý một số tồn tại chính thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia.

Mới đây trong văn bản số 457/KL-TTr ngày 1/9/2017 của Thanh tra Bộ Xây dựng, kết luận Thanh tra về việc thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2127-QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hà Nội.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã có kết luận đồng ý với kết quả Thanh tra ngày 23/8/2017 của đoàn Thanh tra theo quyết định số 468-QĐ-TTr ngày 15/12/2016 và đồng thời yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chấn chỉnh, khắc phục, xử lý một số tồn tại chính thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của thành phố.

Ảnh minh họa

Như, chưa đầy đủ nội dung, chưa đáp ứng yêu cầu theo Quyết định số 2127-QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011của Thủ tướng Chính phủ; công bố thông tin, công khai chương trình, kế hoạch nhà ở đã được phê duyệt chưa đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về trình tự, thủ tục xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Chưa công khai thông tin về diện tích đất dành để phát triển nhà ở xã hội chưa đúng quy định tại Điều 56 Luật nhà ở 65/2014/QH13.

Chưa bố trí quỹ đất và quy hoạch khu vực riêng để lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê quy định tại khoản 2, Điều 54 Luật nhà ở 65/2014/QH13; chưa bố trí vốn thông qua quỹ đầu tư phát triển để đầu tư cho các dự án phát triển nhà ở khác, ngoài dự án nhà ở tái định cư; chưa theo dõi tổng hợp số liệu đầy đủ dẫn đến thiếu số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Một số chỉ tiêu phát triển nhà ở chưa được thống kê, chưa đánh giá; một số chỉ tiêu chưa đạt so với Quyết định số 2127-QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thống kê đánh giá hiện trạng, nhu cầu và mức độ đáp ứng nhu cầu trên thực tế đối với nhà ở công nhân, sinh viên, người thu nhập thấp, tái đinh cư, thương mại chưa chính xác, chưa cụ thể, chưa đầy đủ.

Trong Kết luận thanh tra Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng và các Sở ngành liên quan, kiểm tả rà soát lại 3 hợp đồng: Số 93/2011/HĐ-XD ngày 2/8/2012; số 02/2012/HĐ-XD ngày 02/4/2012 và số 04/2012/HĐ-XD ngày 02/8/2012 và khối lượng thực tế thực hiện. Trường hợp đơn vị tư vấn thực hiện chưa đầy đủ khối lượng theo hợp đồng thì yêu cầu thực hiện bổ sung hoặc thu hồi số tiền do đơn vị tư vấn không thực hiện, không có sản phẩm theo yêu cầu.

Thực hiện khảo sát hiện trạng, đánh giá kết quả thực hiện đối với các chỉ tiêu chưa có trong sản phẩm của 3 hợp đồng nêu trên, đảm bảo yêu cầu theo Quyết định số 2127-QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 và Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 19/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch, rà soát, bổ sung những nội dung, chỉ tiêu chưa được khảo sát, thống kê đúng thực tế hiện trạng, chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để phê duyệt điều chỉnh bổ sung, theo Khoản 4, Điều 3 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Công bố tại cổng thông tin điện tử của UBND thành phố và Sở Xây dựng về: Nội dung chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; công khai diện tích đất dành để phát triển nhà ở xã hội.

Bố chí Quỹ đất, nguồn vốn ngân sách địa phương đầy đủ để xây dựng nhà ở xã hội, sinh viên, công nhân và nhà ở cho hộ ngheo nhằm thực hiện các chỉ tiêu theo Quyết định số 996/QĐ-TTg.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhà ở theo chương trình phát triển nhà ở Quốc gia và theo Chương trình phát triển nhà ở của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo: Sở Xây dựng và các Sở nghành có liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra các tồn tạo đã nêu trong Báo cáo kết luận thanh tra.

Báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra.

Theo Pháp luật Plus

Bạn đang đọc bài viết 'Mập mờ' công khai thông tin quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Biến thể BA.5 chiếm 80% tổng số ca COVID-19
Qua giải trình tự gene virus mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, ghi nhận biến chủng BA.5 chiếm ưu thế với 80% số bệnh nhân COVID-19, còn lại là các biến chủng khác của Omicron.
Điểm mới trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022
Sáng 10/8, UBND quận Đồ Sơn tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay là điểm nhấn chào mừng kỉ niệm 10 năm Ngày công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia.