Hà Nội, Thứ Ba Ngày 07/04/2020

Công trình xử lý chất thải tỉnh Bình Định (Kỳ 36)

Mtđt, 08:39 25/09/2018

Trên địa bàn tỉnh Bình Định có nhiều công trình xử lý chất thải sử dụng những công nghệ tiên tiến và hiện đại.

1. Ô chôn lấp chất thải sinh hoạt C3

Địa điểm: Thanh Long, Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Diện tích: 6,12ha

Công nghệ đang áp dụng: Chôn lấp hợp vệ sinh

Năm xây dựng: 2012

Năm hoàn thành: 2014

Công suất thiết kế: 460 tấn/ ngày đêm

Công suất thực tế: 200 tấn/ ngày đêm

Quy hoạch theo: Quyết định số 1152/QĐ-CTUBND ngày 26/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Tổng số vốn: 26.526.477.155 đồng. Nguồn vốn ODA và đối ứng

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án VSMT TP. Quy Nhơn

  1. Ô chôn lấp chất thải bột đá

Địa điểm: Thanh Long, Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Diện tích: 2,1ha

Công nghệ đang áp dụng: Chôn lấp hợp vệ sinh

Năm xây dựng: 2015

Công suất thiết kế: 100 tấn/ngày đêm

Tổng số vốn: 2.534.539.000 đồng

Chủ đầu tư: Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn

  1. Trạm xử lý nước rỉ rác

Địa điểm: Thanh Long, Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Diện tích: 2,1ha

Năm xây dựng: 2012

Năm hoàn thành: 2014

Công suất thiết kế: 200m3/ngày

Công suất thực tế: 200m3/ngày

Tổng số vốn: 14.383.383.182.000 đồng

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án VSMT TP. Quy Nhơn

  1. Lò đốt chất thải y tế

Địa điểm: Thanh Long, Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Diện tích: 250m2

Năm xây dựng: 2013

Năm hoàn thành: 2015

Công suất thiết kế: 200kg/h

Tổng số vốn: 4.608.675.000 tỷ đồng

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án VSMT TP. Quy Nhơn

  1. Nhà máy chế biến rác thải Long Mỹ

Địa điểm: Thanh Long, Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Diện tích: 6,6ha

Công nghệ đang áp dụng: chế biến rác hữu cơ thành phân compost

Năm xây dựng: 2005

Năm hoàn thành: 2007

Công suất thiết kế: 250 tấn/ngày

Công suất thực tế: 10 tấn/ngày

Tổng số vốn: 46.397.000.000 đồng. Nguồn vốn: ODA của Bỉ

Chủ đầu tư: UBND TP. Quy Nhơn

  1. Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ

Địa điểm: Thanh Long, Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Diện tích: 61,6ha

Công nghệ đang áp dụng: Chôn lấp hợp vệ sinh

Năm xây dựng: 1999

Năm hoàn thành: 2001

Công suất thiết kế: dưới 500 tấn/ngày đêm

Công suất thực tế: 200 tấn/ngày đêm

Chủ đầu tư: UBND TP. Quy Nhơn và Ban quản lý dự án VSMT TP. Quy Nhơn

Liên hệ: Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn

Địa chỉ: 40 Phan Bội Châu, P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056.3822 110

Fax: 056.3822 545

Email:ctymtdtquynhon@vnn.vn

Chủ tịch/Tổng Giám đốc:Nguyễn Nên Danh - Điện thoại: 056.3822 352

Thông tin, dữ liệu điều tra được cung cấp bởi TC Môi trường và Đô thị Việt Nam.Loading...
Bạn đang đọc bài viết Công trình xử lý chất thải tỉnh Bình Định (Kỳ 36) tại chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi