Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 07/08/2020
Đã có người nghệ sĩ dùng nghệ thuật nhiếp ảnh, niềm đam mê của mình truyền đạt lại thực trạng báo động về rác thải nhựa tại Việt Nam.
1 2 3 4 5 ... 33