Thứ ba, 27/02/2024 16:49 (GMT+7)
Khoa học mở dưới các góc nhìn
Liệu khoa học có thể trở nên dễ tiếp cận hơn để mọi người đều hưởng lợi ích? Các nhà hoạch định chính sách và giới nghiên cứu Việt Nam đang bắt đầu thảo luận về vấn đề này.