Thứ sáu, 29/10/2021 02:44 (GMT+7)
Hết thời nộp phạt để công trình tồn tại?
Từ ngày 15-1-2018, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP đã thay thế cho Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.