Thứ sáu, 24/03/2023 07:07 (GMT+7)
Có nên mở làn đường riêng cho xe đạp?
Ý tưởng lập làn đường riêng dành cho xe đạp cho thấy mục tiêu bảo vệ nhóm đối tượng yếu thế trong tham gia giao thông, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh, giảm thiểu ÔNMT. Nhưng ưu tiên xe đạp như thế nào lại cần xem xét kỹ.