Hà Nội, Thứ Tư Ngày 05/08/2020
Để người dân thấy được lợi ích khi phân loại rác, bên cạnh việc phạt nặng người vi phạm thì phải thưởng cho người làm tốt; đồng thời tính đến việc mua lại rác của dân để chế biến thành phân bón.
1 2 3 4 5 ... 6