Hà Nội, Thứ Ba Ngày 20/10/2020
GS.TS.NGND Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và kỹ thuật, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho rằng cần áp dụng những công nghệ mới để giảm nhu cầu chôn lấp chất thải.
Đã có người nghệ sĩ dùng nghệ thuật nhiếp ảnh, niềm đam mê của mình truyền đạt lại thực trạng báo động về rác thải nhựa tại Việt Nam.
1 2 3 4 5 ... 21