Thứ sáu, 21/06/2024 12:17 (GMT+7)
Sóc Trăng: Khai thác lợi thế cho phát triển công nghiệp
Từ năm 2016 đến nay, việc thu hút được đầu tư vào Khu công nghiệp An Nghiệp (Khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng) đã làm tăng kết quả giá trị sản xuất công nghiệp, đạt khoảng 10.000 - 12.000 tỷ đồng/năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 24%/năm.