Thứ tư, 05/10/2022 21:38 (GMT+7)
TP Hồ Chí Minh: Hiện thực hóa giấc mơ đô thị thông minh
Sau 47 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP Hồ Chí Minh từ một đô thị bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh đã chuyển mình trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước, là nơi khởi phát nhiều sáng kiến và thí điểm mô hình mới...