Hà Nội, Chủ nhật Ngày 05/07/2020
Các cấp Hội Nông dân (HND) TP Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Hội cũng đã xây dựng nhiều mô hình, triển khai các hoạt động thu gom.
1 2 3 4 5 ... 6