Thứ sáu, 08/12/2023 00:42 (GMT+7)
Thúc đẩy hoạt động tái chế chất thải
Tái chế chất thải đang là lĩnh vực được ưu tiên trong chính sách quản lý môi trường ở Việt Nam. Tái chế chất thải không chỉ góp phần giảm lượng chất thải ra môi trường, mà còn tạo ra nguyên liệu phục vụ cho sản xuất…