Thứ ba, 05/12/2023 19:53 (GMT+7)

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Y tế

Khánh An -  Thứ tư, 20/09/2017 21:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 20/9, tổ công tác của CP do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng CP, Uỷ viên trung ương Đảng, Mai Tiến Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Y tế về việc thực hiện nhiệm vụ của CP giao.

Cùng tham dự buổi làm việc có các thành viên Tổ công tác của Thủ tướng và các Vụ chức năng thuộc Văn phòng Chính phủ, các hiệp hội ngành nghề, các cơ quan truyền hình thông tấn Trung ương và Hà Nội đã về dự.

Về phía Bộ Y tế có Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, các đồng chí Thứ trưởng, cùng Lãnh đạo đại diện Vụ/Cục/ Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Chính phủ và Bộ Y tế (Ảnh: Cổng thông tin điên tử Bộ Y tế)

Tại buổi làm việc, TS. Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 19-2015/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và các nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế thực hiện. Theo đó  việc thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng, Bộ Y tế đã thực hiện 6 nhiệm vụ được giao về sửa đổi các văn bản liên quan tới quản lý chuyên ngành, còn 3 nhiệm vụ đang thực hiện. Hiện nay Bộ Y tế đang sửa đổi Nghị định 38 năm 2012 về an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế cũng đã kết nối một cửa Quốc gia tại tất cả các cửa khẩu từ tháng 6/2015 đối với kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và đã triển khai tại 13 đơn vị kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế chỉ định. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế thường xuyên phối hợp với Tổng cục Hải quan làm việc và tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp về việc nhập khẩu, thông quan hàng hóa là trang thiết bị y tế và triển khai thực hiện Nghị định 36/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên còn nhiều mặt hạn chế trong công tác thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao cho đó là tình trạng kiểm tra còn chồng chéo, chịu sự kiểm tra của nhiều bộ; danh mục hàng hóa đã ban hành nhưng chưa có mã hồ sơ hoặc chưa có danh mục; bất cập trong phương thức kiểm tra, cũng như bất cập trong thực hiện cơ chế một cửa quốc gia của Bộ.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị Bộ Y tế cũng đã báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nghe các ý kiến trao đổi của các đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo các bộ ngành cũng như ý kiến của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi làm việc (ảnh cổng thông tin điên tử Bộ Y tế)

Sau khi lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, yêu cầu của đoàn công tác, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp thu các ý kiến đồng thời nhấn mạnh: trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp giảm bớt thủ tục, giảm bớt hồ sơ, giảm bớt mặt hàng, giảm thời gian chờ đợi, đồng thời công khai minh bạch thủ tục cũng như xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn phụ hợp và thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh cần kiểm soát chặt chẽ hơn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, cùng với đó là xử phạt nặng công khai minh bạch doanh nghiệp sai phạm cũng như quảng bá doanh nghiệp thực hiện tốt; Cục ATTP cần thay đổi trong việc xác nhận công bố thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi và hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp. Cùng với đó sau khi sửa đổi nghị định 38 về an toàn thực phẩm sẽ hướng doanh nghiệp được tự công bố phù hợp an toàn thực phẩm, không cần phải xác nhận từ cơ quan y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng kiến nghị với đoàn công tác cần phải có sự thay đổi, phối hợp công tác giữa Bộ/Ngành để tránh việc chồng chéo giữa việc thực hiện các nhiệm vụ. Trong lĩnh vực CNTT Bộ trưởng Bộ Y tế mong rằng 4 Bộ (Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp, Bộ Khoa học và công nghệ) sẽ cùng phối hợp để mỗi sản phẩm cố gắng để 1 doanh nghiệp quản lý.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc (ảnh Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế)

Kết luận tại buổi làm việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được, sự nghiêm túc cũng như tinh thần thẳng thắn, cởi mở trong buổi làm việc giữa Tổ công tác và Bộ Y tế. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng chỉ rõ: Trong việc thực hiện quyết định 2026 Bộ Y tế được Thủ tướng giao 9 nhiệm vụ đã hoàn thành 7 nhiệm vụ, chính vì thế Bộ Y tế cần quan tâm thực hiện những nhiệm vụ còn lại;

Đối với nghị quyết 19 Bộ Y tế được giao 7 nhiệm vụ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ Y tế sớm hoàn thành các nhiệm vụ; đối với đăng ký các thủ tục hải quan thông qua 1 cửa quốc gia Bộ Y tế đăng ký 55 thủ tục hiện nay mới thực hiện được 5 thủ tục Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ Y tế sớm triển khai các thủ tục còn lại. Đồng thời cần tạo cơ chế thông thoáng cởi mở, với nguyên tắc minh bạch công khai, không lợi ích nhóm, để cải cách các vấn đề.

Đối với các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị: Khẩn trương rà soát các nghị định theo nhiệm vụ được giao, xem xét lại các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế; Sửa đổi nghị định 38 năm 2012 về an toàn thực phẩm; đối với doanh mục chồng chéo giữa Bộ Y tế Bộ công thương đề nghị Bộ Y tế chủ động rút gọn doanh mục hàng phải kiểm tra đặc biệt là những ngành hàng; Cần kiểm tra các doanh nghiệp Đánh giá xếp loại doanh nghiệp tuân thủ, công khai những doanh nghiệp làm sai; Hiện đại hóa thủ tục, kết nối giữa các cơ quan giảm việc thời gian chờ đợi; Đề nghị Bộ Y tế đẩy nhanh quy chẩn Việt Nam để có công bố cho sản phẩm nhóm 2;  Bộ Y tế cần công bố sớm các vấn đề này, cũng như rà soát các mặt hàng cần công bố sớm; đồng thời minh bạch hóa kiểm tra chuyên ngành./

Bạn đang đọc bài viết Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Y tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới