Chủ nhật, 29/01/2023 07:10 (GMT+7)

Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 13/5/2018

MTĐT -  Thứ hai, 13/05/2019 11:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất hôm nay 13/05/2018, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất của Hà Nội ngày 13/5 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

 Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm công tác tiếp dân

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 138-KH/TU về thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị "Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân".

Theo đó, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu cấp ủy trong toàn Đảng bộ Thành phố chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” và các văn bản của Trung ương và Thành phố về công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư tại địa phương, đơn vị thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phương tiện thông tin đại chúng; phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu HĐND TP thuộc Tổ bầu cử số 2 – quận Hoàn Kiếm đã có buổi tiếp công dân định kỳ chiều 21-3. Ảnh: ANTĐ

Trong quá trình tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo đảm trật tự, an toàn cho việc tiếp dân, bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn được phân công phụ trách; Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức (nếu có) và trụ sở làm việc của người đứng đầu cấp ủy và địa điểm tiếp dân.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo người đứng đầu cấp ủy thông báo bằng văn bản đến người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc tiếp nhận để giải quyết hoặc đã chuyển, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết (nêu rõ cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết để người dân biết).

Trường hợp nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phức tạp, thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương cần có thêm thời gian xem xét, xử lý thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do người đứng đầu cấp ủy chuyển, chỉ đạo giải quyết, cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết có văn bản báo cáo người đứng đầu cấp ủy và thông báo bằng văn bản cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết về kết quả tiếp nhận để giải quyết và chỉ đạo giải quyết.

Cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp dân, xử lý đơn thư phải có phẩm chất đạo đức, có hiểu biết pháp luật các lĩnh vực nhằm phục vụ có hiệu quả công tác tham mưu và trực tiếp giải quyết vụ việc. Đồng thời, thực hiện tốt các chế độ chính sách để chăm lo, động viên đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Hà Nội: Đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đất đai tiết kiệm hàng tỷ đồng

Với phương châm “lấy doanh nghiệp, người dân là trung tâm phục vụ”, thời gian qua, Hà Nội đã không ngừng cải cách hành chính, nâng chất lượng giải quyết thủ tục nhanh và gọn. Đặc biệt, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục và tiết kiệm kinh phí được đặt biệt quan tâm. Thành phố cũng liên tục tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, cải cách TTHC, nhất là trong cấp phép đầu tư, xây dựng, thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất…

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai giúp tiết kiệm hàng trăm ngày làm việc. Ảnh minh họa

Báo cáo số 49 về kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 trên địa bàn TP Hà Nội nêu rõ, kết quả rà soát có 50 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở TN&MT và 6 TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cũng giúp giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ đối với 5 TTHC. Ước tính sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 800 triệu đồng chi phí tuân thủ TTHC hàng năm.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Sở đã rà soát, đơn giản hóa 61 TTHC, trong đó có 30 TTHC lĩnh vực đất đai, cắt giảm thời gian thực hiện từ 30-50% theo quy định (chiếm tỷ lệ 67% tổng số TTHC được rà soát).

Sở cũng đang tiếp tục rà soát để tinh giảm hơn nữa về TTHC, đồng thời, đảm bảo quy trình hồ sơ chặt chẽ, công khai, minh bạch về nội dung hồ sơ, quy trình, các bước và thời gian giải quyết các TTHC. Đồng thời, thực hiện triệt để việc luân chuyển hồ sơ ở tất cả các khâu, các bước trong Sở khi thực hiện TTHC, phân công trách nhiệm của từng cán bộ thụ lý chịu trách nhiệm từ khâu thụ lý hồ sơ đến khi có Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ, 3,4.

Bên cạnh đó, Sở đang triển khai 6 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức 3 và đang nghiên cứu, khảo sát áp dụng việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích của Thành phố đối với một số TTHC tại Sở. Kết quả đơn giản hóa TTHC của Sở TN&MT đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; tăng tỷ lệ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vốn là vấn đề rất khó khăn trước đây.

Báo cáo của Sở TN&MT Hà Nội cũng chỉ rõ, trong 3 năm 2016-2018, đơn vị đã tham mưu với UBND Thành phố quyết định giao 787,36 ha đất cho các tổ chức thuê đất để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nguồn thu từ đất hằng năm chiếm 15-18% tổng thu ngân sách Thành phố.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tình trạng dự án chậm tiến độ thực hiện, sử dụng sai mục đích, để lấn chiếm, không sử dụng còn xảy ra; tình trạng sử dụng đất công, đất nông nghiệp không đúng mục đích, tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công và xây dựng công trình trái phép còn diễn ra ở nhiều địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Do vậy, thời gian tới, cần quan tâm, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực về đất đai, chất lượng, hiệu quả quản lý đất đai; nâng cao hiệu quả đấu giá đất.

Và năm 2019, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên định mục tiêu lấy DN và người dân là trung tâm phục vụ. Trong đó việc rà soát, đơn giản hóa TTHC trong thẩm quyền và quy định vẫn là một nội dung quan trọng được đặt ra, để hỗ trợ, đồng hành và tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Hà Nội: Phối hợp thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đối phó với mưa giông, gió lốc

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3822/SXD-HT về phối hợp thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đối phó với mưa giông, gió lốc khu vực TP Hà Nội.

Để chủ động phòng chống có hiệu quả đối với diễn biến bất lợi của mưa giông, gió lốc trên địa bàn Thành phố năm 2019 và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị đang thực hiện công tác quản lý, duy trì cây bóng mát trên địa bàn do UBND quận, huyện, thị xã quản lý theo phân cấp, kịp thời cắt sửa cây có cành ảnh hưởng đến giao thông, nâng tán, thay thế cây sâu mục có nguy cơ gãy đổ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, giảm thiệt hại từ nguy cơ gẫy đổ cây xanh trong mùa mưa bão.

Các Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành, Công ty CP xây dựng dịch vụ và Thương mại 68, Công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây, Công ty TNHH Phát triển sinh thái xanh, Công ty CP tâp doàn Ecopark: Theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động thực hiện phương án ứng phó với diễn biến của mưa giông, gió lốc. Lập phương án cắt tỉa cây bóng mát phòng mưa bão năm 2019, trong đó, cần nêu công việc đã thực hiện và dự kiến tiến độ thực hiện các quý tiếp theo (số lượng cây, tuyến phố cắt sửa cây), thường xuyên cập nhật tiến độ gửi Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và Sở Xây dựng trước ngày 30 hàng tháng.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Đôn đốc, giám sát các đơn vị thực hiện công tác duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý, xử lý khắc phục kịp thời những tình huống bất thường của thời tiết.

Trao giải báo chí viết về nông thôn mới 2018

Ngày 12.5, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức lễ trao giải báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tới dự

Theo Bộ NN-PTNT, đến hết tháng 4 năm nay, cả nước có 4.340 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 76/664 đơn vị cấp huyện ở 33 tỉnh, thành phố T.Ư đã được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo khi đến hết năm 2018 cả nước chỉ còn 5,35% hộ nghèo, giảm 1,37% so với năm 2017.

Bộ NN-PTNT và Hội Nhà báo VN đã trao 4 giải A, 7 giải B, 11 giải C và 7 giải khuyến khích cho các tác phẩm báo chí tiêu biểu tham gia giải báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ NN-PTNT và Hội Nhà báo VN chính thức phát động cuộc thi: Báo chí viết về phát triển nông nghiệp, nông thôn, bền vững dành cho các nhà báo ASEAN.

P.V(Tổng hợp)

.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức Hà Nội mới nhất, nóng nhất 24h hôm nay 13/5/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới