Thứ hai, 02/10/2023 12:44 (GMT+7)

Bà Rịa - Vũng Tàu: Kiểm kê đất đai năm 2019 trên toàn tỉnh

MTĐT -  Thứ tư, 25/09/2019 10:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bàn hành Kế hoạch về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, việc kiểm kê đất đai được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo từng cấp hành chính, trong đó cấp xã là đơn vị cơ bản tiến hành kiểm kê đất đai. Kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 của cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện, cấp tỉnh.

Việc kiểm kê đất đai lần này tỉnh sẽ chú trọng đối với các tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội… đang sử dụng đất nông, lâm nghiệp; các tổ chức kinh tế sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền mà chưa chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Loại đất kiểm kê bao gồm các loại đất theo quy định tại điều 10 của Luật Đất đai năm 2013. Ngoài ra, tỉnh đặc biệt chú trọng kiểm kê tình trạng sử dụng đất trồng lúa, đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bàn hành Kế hoạch về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tính đến hết ngày 31/12/2019. Thời hạn hoàn thành kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai ở cấp xã trước ngày 16/01/2020; cấp huyện trước ngày 01/3/2020 và trước ngày 16/4/2020 với cấp tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất, làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhất là việc điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2025; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030.

Việc đánh giá đúng hiện trạng sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công tác kiểm kê đất đai phải xác định được đầy đủ số liệu về diện tích đất tự nhiên của các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh. Để công tác kiểm kê đạt kết quả tốt, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Kết quả kiểm kê đất đai phải thể hiện đầy đủ, chính xác trong bảng số liệu và trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) dưới dạng giấy và dạng số.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Bà Rịa - Vũng Tàu: Kiểm kê đất đai năm 2019 trên toàn tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đơn... côi
Trập trùng cái cảnh thâm sơn//Mà sao?//Ngồi lặng cô đơn như vầy...
Vấn vương
Hội tan về nhớ cô mình//Gần. Lại xa để duyên tình vấn vương...