Hà Nội, Thứ Hai Ngày 25/05/2020

Hà Nội: Xã An Khánh (Hoài Đức) hoàn thành chỉ tiêu nhập ngũ năm 2019

Trúc Mai, 17:59 07/04/2019

Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của xã An Khánh luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương luôn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ.

Năm 2018 tình hình an ninh trật tự địa bàn luôn ổn định, điều kiện đảm bảo cho phát triển kinh tế tuy còn gặp những khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu…, song với sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, UBND xã An Khánh, kinh tế xã hội của xã tiếp tục tăng trưởng ở mức ổn định. Công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh được quan tâm và ngày càng nâng cao về chất lượng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc được nâng lên.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện, trực tiếp là sự hướng dẫn giúp đỡ của ban chấp hành quân sự huyện Hoài Đức, xã An Khánh những năm gần đây trong công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

Chủ tịch xã An Khánh Nguyễn Huy Hoán phát biểu tại hội nghị

Đảng nhà nước, Chính phủ và Bộ quốc phòng đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như chỉ chị, nghị quyết đại hội đảng khóa XII về công tác quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc, luật quốc phòng, luật NVQS sửa đổi bổ sung năm 2015, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật nên công các tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm gặp nhiều thuận lợi, cũng như công tác giữ gìn ANCT – TTATXH được giữ vững.

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, năm 2019 của cấp trên, Đảng ủy đã ra nghị quyết chuyên đề số 76 –NQ/ĐU ngày 12/11/2018 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019 triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ.

Cán bộ xã An Khánh nhận bằng khen trong hội nghị

Trong quá trình xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã thực hiện theo Luật và hướng dẫn của Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận bảo đảm chặt chẽ các khâu, các bước, bảo đảm nghiêm túc, công bằng, đúng luật, đúng đối tượng và công khai minh bạch. Do xác định đúng những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển quân năm 2019, Đảng ủy, UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch, nắm chắc diễn biến, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, tạo sự nhất trí cao trong nhân dân.

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch năm của Đảng ủy, hướng dẫn của ban chấp hành quân sự huyện và các văn bản hướng dẫn của cấp trên UBND xã đã kiện toàn hội đồng NVQS phân công thành viên phụ trách các thôn. Hội đồng NVQS họp triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Thực hiện kế hoạch số 111/KH –HĐNVQS ngày 02/102018 của hội đồng NVQS xã về tổ chức phúc tra thực lực nguồn năm công dân trong độ tuổi SSNN năm 2019, kết quả phúc tra : tổng công dân từ 18-25 tuổi là: 1009 trường hợp, công dân từ 26-27 tuổi là 110 trường hợp, số đủ điều kiện đi sơ tuyển là 215 trường hợp.

Thực hiện kế hoạch số 121/KH – HĐNVQS ngày 27/10/2018 của HĐNVQS xã về việc tổ chức huy động lực lượng, sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, kết quả như sau: tổ chức huy động lực lượng sơ tuyển trong 01 ngày 10/11/2018 là 251 công dân, công dân đén trạm sơ tuyển là 251 đạt 100%.

Tuy nhiên phát huy truyền thống đơn vị “ Anh hùng lực lượng vũ trang”, truyền thống quê hương An Khánh “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, Để tháo gỡ khó khăn trên, Ban chỉ huy quân sự phường đã nghiên cứu, nắm chắc các văn bản chỉ đạo về công tác tuyển quân. Trên cơ sở đó, tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình đặc điểm của địa phương; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân, đặc biệt là những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nắm vững những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, truyền thống của đất nước, quê hương và quân đội.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Xã An Khánh (Hoài Đức) hoàn thành chỉ tiêu nhập ngũ năm 2019 tại chuyên mục Đời sống - Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đời sống - Xã hội