Thứ tư, 27/10/2021 17:52 (GMT+7)

Dự thảo Thông tư QĐ về công trình Hạ tầng KT thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

Đồng Anh -  Thứ sáu, 17/09/2021 21:43 (GMT+7)

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến theo địa chỉ email: [email protected]

Bạn đang đọc bài viết Dự thảo Thông tư QĐ về công trình Hạ tầng KT thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nâng cao vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại.

Tin mới